ഇടയാറന്മുള ളാക സെന്തോം മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി സ്മാരക കൺവൻഷൻ ഒക്ടോബർ 27,28,29 തീയതികളിൽ ഇടവകയിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു. ഡോ. തോമസ് ജോർജ്, ശ്രീ ജെന്നി ക്രിസ്റ്റിഫർ,റവ. ഡോ പ്രേംജിത്ത് കുമാർ എന്നിവർ അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തി.

Watch Videos


Categories: Events

1 Comment

SAJI VARGHESE (KUMPALAPALLIL) · October 30, 2017 at 6:18 pm

It was great time for us to listening the word of God from our mother parish.
through live stream, thanking you all to making this convention successful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *