മുൻ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ ഇടയാറന്മുള ളാക സെന്തോം മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി സ്മാരക കൺവൻഷൻ ഒക്ടോബർ 25,26,27 തീയതികളിൽ ഇടവകയിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്
പ്രസംഗകര്‍: വെരി. റവ ഫാ. പൗലോസ് പാറേത്ഥര (കോതമംഗലം),
റവ. ഡോ. പ്രേംജിത് കുമായ്യ (തിരുവനഗ്ലപുരം),
റവ സി.എം. വയ്യഗീസ് (തിരുവനന്തപുരം)

Watch Videos
മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കൺവെൻഷൻ വീഡിയോകൾ കാണാൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയു


Categories: Events

2 Comments

SAJI VARGHESE (KUMPALAPALLIL) · October 30, 2017 at 6:18 pm

It was great time for us to listening the word of God from our mother parish.
through live stream, thanking you all to making this convention successful.

    LakaYouths · October 3, 2019 at 11:28 am

    Thankyou Saji Varghese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *